موزه های دانشگاهی ایران

1.      موزه ملی تاریخ علوم پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

2.      موزه نگارستان (دانشگاه تهران)

3.      موزه مقدم (دانشگاه تهران)

4.      موزه تاریخ علوم اردبیل (دانشگاه محقق اردبیلی)

5.      موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس (دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

6.      موزه و مرکز اسناد مفاخر (دانشگاه بیرجند)

7.      کتابخانه و موزه مرکزی (دانشگاه تهران)

8.      موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (دانشگاه شیراز)

9.      موزه علم و طبیعت (دانشگاه شهید چمران اهواز)

10. موزه جانورشناسی (دانشگاه تهران جلال افشار کرج)

11. موزه علوم (دانشگاه تهران)

12. کتابخانه و آرشیو موزه (دانشگاه الزهرا)

13. موزه گلسنگ ها

14. موزه انگل شناسی (دانشگاه تهران)

15. موزه جانورشناسی جمشید درویش (دانشگاه مشهد)

16. موزه علوم زمین شناسی (دانشگاه تهران)

17. هرباریوم مرکزی (دانشگاه تهران)

18.   مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی

19. موزه تیمورتاش (دانشگاه جنگ)

20. موزه بهداشت و سلامت شهرکرد (دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

21. موزه تاریخ طبیعی ارومیه (دانشگاه ارومیه)

22. موزه علم و فناوری مسکن طبیب (دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

23. موسسه باستان شناسی (دانشگاه تهران)

24. موزه روان پزشکی بیمارستان روزبه (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

25. موزه تاریخ طبیعی (دانشگاه تربیت معلم مشهد)

 

تاریخ به روزرسانی:
1401/06/07
تعداد بازدید:
213
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.