لامپ هاي پنتودي
پنتود

 

 

شكل : شماي مداري لامپ پنتودي

فرونشاننده سيم‌پيچ يا مش ديگريست كه بين پرده و صفحه واقع مي‌شود و عمدتا به پتانسيل زمين متصل مي‌گردد. در مواردي در طراحي لامپ‌هاي پنتودي به‌جهت كمينه كردن پين‌هاي اتصال كه نيازمند سوراخ كردن لامپ است؛ فرونشاننده را از داخل به كاتد متصل مي‌كنند(شكل زير).

 


شكل : فرونشاننده از داخل به كاتد متصل مي‌گردد.

 

تعبيه كردن فرونشاننده با اين هدف است كه الكترون‌هاي بازنشر داده شده ثانويه را به سمت صفحه دفع كند. اين تمهيد موجب افزايش جريان صفحه و كاهش جريان پرده مي‌گردد و به‌تبع بازدهي و عملكرد لامپ بهبود مي‌يابد و در مواردي موجب افزايش ولتاژ عملكردي صفحه مي‌گردد.

بيشتر آمپلي فايرهاي لامپي امروزه از لامپ‌هاي پنتود استفاده مي‌كنند لامپ‌هاي پنتود ساختماني شبيه تترود دارند به اضافه يك شبكه ديگر كه ميان پرده و صفحه  قرار دارد اين شبكه اصطلاحا فرونشاننده نام دارد .[1] suppressor

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/25
تعداد بازدید:
2740
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.