لامپ هاي تترودي

تترود

همان‌طور كه از نام اين لامپ پيداست اين لامپ از چهار المان ساخته شده‌است. پيش‌تر گفته شد كه ساده‌ترين نوع لامپ ترايود يا همان سه قطبي است  كه داراي دو المان كاتد و آند و يك شبكه بين اين دو كه control grid نام دارد. در لامپ تترود يك شبكه اضافي به نام پرده(screen) ميان grid و صفحه (plate)  وجود دارد كه وظيفه‌ي شبكه كمك به جذب بيشتر الكترون‌ها توسط پليت يا همان آند و جلوگيري از فيدبك الكترون‌ها از آند به گريد مي‌باشد. مشابه ساخت المان شبكه، پرده نيز يك مش سيمي يا سيم‌پيچي است كه ميان شبكه و صفحه واقع مي‌شود و به سر مثبت منبع DC متصل مي‌شود. از سوي ديگر توسط يك خازن به زمين متصل مي‌گردد تا به لحاظ الكتروستاتيكي شبكه را از صفحه ايزوله نمايد. بدون پرده رفتار خازني ميان شبكه و صفحه در فركانس‌هاي بالا فيدبك قابل توجهي را موجب است و نوسانات ناخواسته‌اي را باعث مي‌گردد]1[. پرده سطح و پتانسيل مثبت كمتري نسبت به صفحه دارد به همين علت بسياري از الكترون‌هاي عبوري از كاتد به شبكه را جذب نمي‌كند، بنابراين سهم زيادي از الكترون‌هاي هنوز معلق‌اند تا توسط صفحه جذب شوند (شكل زير).

 

شكل: شماي مداري لامپ تترود

 
[1] suppressor

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/24
تعداد بازدید:
2966
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.